جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990404237945 تکنوکراسیِ فناورانه: بازنماییِ نظری «دیپلماسی علم و فناوری» در زمانۀ اپیدمی کرونا(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 24-1
مریم فخرآبادی
فاطمه بائی
سعید چهرآزاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)