آخرین شماره


شماره 9 سال 3
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - رقابت چین و آمریکا در دریای جنوبی چین ( DOI : 0)
( حسین دهشیار - مرتضی نجم آبادی - رامین بخشی )
2 - حقوق شهروندی و ارتقای حکمرانی مطلوب شهری ( DOI : 0)
( سید جواد حسینی )
3 - واکاوی تاثیر بیداری اسلامی بر تغییر حکومت کشورهای عربی (ابعاد و رویکردها) ( DOI : 0)
( سعید جهانگیری - صادق زیباکلام )
4 - نقش ژئوپلیتیک در طراحی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (بوش و اوباما) ( DOI : 0)
( لیلا خدابخشی - محمد حسین نجاتی )
5 - ژرفاکاوی نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه ( DOI : 0)
( ابوطالب شفقت - سید اصغر جعفری - سعید چهرآزاد )
6 - ماهیت حقوقی- سیاسی خروج آمریکا از برجام ( DOI : 0)
( اکرم صالحی - محمدرضا دهشیری - رحمت حاجی مینه )