اخبار نشریه

فصلنامه راهبرد سیاسی از استادان و پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با (علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای) به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند.