اخبار نشریه

فصلنامه راهبرد سیاسی از استادان و پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با (علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، حقوق بین الملل) به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند.