اخبار نشریه

از تاریخ 16 تیر ماه 1399 مقالات به سامانه جدید http://www.rahbordsyasi.ir باید ارسال شوند و از این تاریخ به بعد دیگر سامانه قبلی منقضی خواهد شد.

از تاریخ 16 تیر ماه 1399 مقالات به سامانه جدید  http://www.rahbordsyasi.ir باید ارسال شوند و از این تاریخ به بعد دیگر سامانه قبلی منقضی خواهد شد.

 

 

 

به اطلاع می‌رساند فصلنامه راهبرد سیاسی با توجه به نیاز به ارائه خدمات بهتر به کاربران، خوانندگان، نویسندگان و اعضای خود، از سایت قبلی خود به نشانی http://rahbordsyasi.saminatech.ir از تیر ماه 1399 به سایت جدید خود به نشانی http://www.rahbordsyasi.ir انتقال یافته است. خواهسمند است این موضوع را به دوستان خود اطلاع‌ دهید. در سایت جدید که بر بستر سامانه نشریات سیناوب قرار دارد، تمامی خدمات سایت قدیم، اما به شکلی بهتر عرضه می‌شود. ضمنا تارنمای قدیم فصلنامه تا مدتی به کار خود ادمه خواهد داد تا کاربران از نشانی جدید سایت آن اطلاع یابند.