اخبار نشریه

فراخوان دریافت مقاله به زبان انگلیسی فصلنامه راهبرد سیاسی برای شماره 15 زمستان 1399

فصلنامه راهبرد سیاسی در نظر دارد شماره 15 زمستان 1399 را به زبان انگلیسی منتشر کند، لذا از تمامی اساتید و پژوهشگران دعوت به عمل می آید که مقالات وزین خود را به زبان انگلیسی، به منظور ارزیابی به سامانه فصلنامه ارسال نمایند شایان ذکر است مقالات دریافت شده برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.

 

آخرین مهلت ارسال مقاله 30 شهریور ماه 1399

 

 

The Quarterly Journal of Political Strategy intends to publish the 15th issue of Winter 2021 in English, so all professors and researchers are invited to submit their weighted articles in English for evaluation to the Quarterly System. They will be sent to specialized and competent judges.

 

 

Focus and Scope

The journal focuses on research topics related,  in the fields of political science and international relations. The journal’s scope covers:

International relations

Regional studies

Foreign policy

Political economy

Comparative politics

 

Deadline for submitting papers is  20 September, 2020 

For any query, please email rahbordsyasi@gmail.com