اخبار نشریه

امضا تفاهم نامه با انجمن علمی امنیت بین الملل در خصوص انتشار مشترک فصلنامه علمی راهبرد سیاسی

 

 


امضا تفاهم نامه با انجمن علمی امنیت بین الملل در خصوص انتشار مشترک فصلنامه علمی راهبرد سیاسی

 

     در این تفاهمنامه که به امضای جناب آقای دکتر علی آدمی رئیس انجمن علمی امنیت بین الملل و جناب آقای سید محمدرضا موسوی صاحب امتیاز فصلنامه راهبرد سیاسی رسیده است، طرفین متعهد شده‌اند تمام تلاش و ظرفیت خویش و دو مجموعه‌ را در جهت گسترش همکاری‌های آموزشی، پژوهشی در فصلنامه راهبرد سیاسی به کار گیرند.