شناسنامه


 

 

 

 

صاحب امتياز و مدیر مسئول: سید محمدرضا موسوی - دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سردبير: دکتر مسعود مطلبی - استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دبیر تحریریه: دکتر محمد تقی آذرشب - دکتری روابط بین الملل دانشگاه سانتامونیکا ایالات متحده آمریکا

مدير اجرایي: دکتر سعید چهرآزاد - دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

 

اعضاي هيأت تحريريه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر سید علیرضا ازغندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر آرمین امینی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر سروش امیری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر بهرام بیات، استاد امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر عزیز جوانپور هروی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر علی دارابی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

دکتر احمد دوست محمدی، دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا دهشیری، دانشیار روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه

دکتر احمد رشیدی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر علیرضا رضایی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی همدان

دکتر احمد ساعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر احسان شاکری، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر خلیل اله سردارنیا، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر علی شیرخانی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر حمید صالحی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مسعود مطلبی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

 
اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عبدالجبار احمد عبدالله، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، عراق

دکتر محمدجعفر امیرمحلاتی، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوبرلین اوهایو، امریکا

دکتر بیژن ژند شکیبی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه ایالتی نیویورک، امریکا

دکتر عبدالقیوم سجادی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خاتم النبیین کابل، افغانستان
ويراستار فارسي: احسان خالدی - محسن رحمانی

ويراستار انگليسي: دکتر حسینعلی مهرنیا

آماده‌سازی و نمونه‌خوانی: حسین غریب لکی

حروف‌چين و صفحه‌آرا: جلال شهبازی لیموچی