فهرست مقالات


شماره 13 سال 4 تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990404237945 تکنوکراسیِ فناورانه: بازنماییِ نظری «دیپلماسی علم و فناوری» در زمانۀ اپیدمی کرونا(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 24-1
سعید چهرآزاد
مریم فخرآبادی
فاطمه بائی
2 13990417238163 آینده پژوهی روابط همگرایانه یا واگرایانه ایالات متحده آمریكا و اتحادیه اروپا تا سال 2030 در مسائل مهم بین الملل
ابوذر نظری
پرویز احدی
محمد یوسفی جویباری

شماره 12 سال 4 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981216235845 تأثیر ایدئولوژی بر استراتژی گروه‌های تروریستی در مبارزه با آمریکا؛ مطالعه موردی القاعده(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 19-1
Song Jiangbo
Wang Zezhuang
2 13981218235891 موانع تحقق دموکراسی در آسیای مرکزی(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 39-21
یوسف کرمی
امین نواختی مقدم
3 13981218235892 جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ‌سرد (با تأکید برخاورمیانه) (نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 66-41
داوود طارمی
فریده محمدعلی‌پور
4 13981218235893 تعامل و تقابل «گفتمان‌های سیاسی» و «راهبردهای ملی» در سیاست خارجی ایران(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات:94-67
علی باقری دولت آبادی
حسین سیاپوشی
5 13990114236320 خوانش تاثیرات هویتی «جهادکبیر» بر زیست - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 121-91
حبیب اله ابوالحسن شیرازی
علیرضا صحرایی
6 13990114236321 واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 142-123
مهدی فدایی مهربانی
سعید جهانگیری
7 13990119236418 چائبول و مجتمع نظامی - صنعتی ایالات متحده : اقتصاد ژئوپلیتیک جنگ سرد و صنعتی سازی کره جنوبی(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 168-143
ساحل عبداللهی منش
رامین بخشی
8 13990211236897 غایت دولت و ساخت قدرت «بررسی سه رویکرد متفاوت»(نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 191-169
فریبرز وفاجو
مقصود رنجبر
ماشالله حیدر پور
9 13990316237607 تأثیر سیاست خارجی آمریکا (ترامپیسم) در قبال اسرائیل بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 217-193
محمد سلمان تبارسوته
عباس مهرورز
10 13990406237981 کالبدشکافی بحران سیاسی ـ امنیتی یمن از منظر مکتب کپنهاگ (نوع مقاله: پژوهشی) صفحات: 241-219
سیروس خندان
رشید رکابیان
مهرداد عله پور

شماره 11 سال 3 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981117215252 ارزیابی جایگاه ایران در دکترین اوراسیاگرایی پوتین (2020 -2012)(نوع مقاله: پژوهشی)
معصومه محمدی
مهدی جاودانی مقدم
2 13981117215253 روابط دوجانبه فرهنگي و اجتماعی ايران و ايالات متحده آمريكا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)(نوع مقاله: پژوهشی)
اسماعیل بایبوردی
علیرضا کریمیان
3 13981117215259 نقش و جایگاه استراتژی دفاعی در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(نوع مقاله: پژوهشی)
ميرابراهيم صديق
محسن جمشیدی
معصومه پورعظیم
4 13981117215268 بحران آب در خاورمیانه(نوع مقاله: پژوهشی)
ماهرخ افشار
محمدرضا دهشیری
5 13981117215269 نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه(نوع مقاله: پژوهشی)
سعید جهانگیری
جهانگیر معینی علمداری
6 13981117215270 فعالیت‌های اقتصادی چین در ایران در چهارچوب ابتکار "کمربند و جاده": فرصت یا چالش؟(نوع مقاله: پژوهشی)
Song Jiangbo
Wang Zezhuang
7 13990218237045 بررسی هژمونی ایران در خلیج فارس(نوع مقاله: پژوهشی)
جمال محمدی
محمدعلی رحیمی نژاد
8 13990228237229 پیشگیری از جرایم قاچاق انسان و مهاجرین از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر چالش ها و راهکارها(نوع مقاله: پژوهشی)
محمد محمدی
علی پورقصاب امیری
حسن سلیمانی
9 13990324237744 بررسی رویکرد اتحادیه اروپا در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران (2015-2000)
مهدیه حیدری

شماره 10 سال 3 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981004204282 واکاوی شرایط داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد 1919(ابعاد و رویکردها)(نوع مقاله: پژوهشی)
سعید جهانگیری
ابراهیم متقی
شاهرخ اشجع مهدوی
2 13981004204284 حضور آمریکا در افغانستان بعد از حوادث 11سپتامبر(نوع مقاله: پژوهشی)
علی دارابی
داوود طارمی
3 13981004204285 فهم استراتژی دریایی دولت ترامپ در خلیج فارس: مشارکت یا واگذاری مسئولیت؟(نوع مقاله: پژوهشی)
علی باقری دولت آبادی
علیرضا تقوی نیا
حسین فخرائی
4 13981004204286 توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟(نوع مقاله: پژوهشی)
حسین دوست محمدی
رضا اختیاری امیری
5 13981004204288 گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی سلفی جهادی(نوع مقاله: پژوهشی)
محسن شفیعی سیف آبادی
مهدی محمدی عزیزآبادی
6 13981004204290 ژئوتروریسم و گفتمان ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا در نظم هزاره جديد(نوع مقاله: پژوهشی)
مجید عباسی (اشلقی)
صارم شیراوند
محمد جواد فتحی
7 13990216237001 بررسی و مقایسه تطبیقی انقلاب ایران و انقلاب فرانسه بر اساس نظریه کرین برینتون(نوع مقاله: پژوهشی)
مسعود اخوان کاظمی
امید شکرانه ارزنقی
8 13990218237044 سیاست از منظر هایدگر(نوع مقاله: پژوهشی)
ابراهیم سیاه پوش
محمد سجاد شیرودی
9 13990301237333 پیامدهای حضور چین در خلیج‌فارس بر جمهوری اسلامی ایران(نوع مقاله: پژوهشی)
عطیه سلیمانی
محمد قنبری برزیان

شماره 9 سال 3 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980311189873 رقابت چین و آمریکا در دریای جنوبی چین(نوع مقاله: پژوهشی)
حسین دهشیار
مرتضی نجم آبادی
رامین بخشی
2 13980318189997 حقوق شهروندی و ارتقای حکمرانی مطلوب شهری(نوع مقاله: پژوهشی)
سید جواد حسینی
3 13980327190194 واکاوی تاثیر بیداری اسلامی بر تغییر حکومت کشورهای عربی (ابعاد و رویکردها)(نوع مقاله: پژوهشی)
سعید جهانگیری
صادق زیباکلام
4 13980327190199 نقش ژئوپلیتیک در طراحی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (بوش و اوباما)(نوع مقاله: پژوهشی)
لیلا خدابخشی
محمد حسین نجاتی
5 13980421190769 ژرفاکاوی نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه(نوع مقاله: پژوهشی)
ابوطالب شفقت
سید اصغر جعفری
سعید چهرآزاد
6 13980423190795 ماهیت حقوقی- سیاسی خروج آمریکا از برجام(نوع مقاله: پژوهشی)
اکرم صالحی
محمدرضا دهشیری
رحمت حاجی مینه
7 13990325237764 طراحی مدل فراترکیب انرژی هسته ای ایران با مرور نظام مند مطالعه هاي پیشین(نوع مقاله: پژوهشی)
سوناز نصیری
8 13990325237769 نقد درون پارادایمی و برون پارادایمی بر تئوری نئورئالیسم والتز(نوع مقاله: پژوهشی)
مهدیه حیدری
9 13990331237877 درآمدي بر جریان شناسی فمنيسم سياسي در ايران
محمد قربانی گلشن آباد

شماره 8 سال 3 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980124178653 حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان(نوع مقاله: پژوهشی)
سعید جهانگیری
ناصر گروسی
2 13980221179244 نگاه فقهی امام خمينى (ره) به روابط بین الملل(نوع مقاله: پژوهشی)
سید محمد ساداتی نزاد
احسان جعفری فر
سید علی ساداتی نژاد
3 13980224179371 راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا(نوع مقاله: پژوهشی)
رضا جنیدی
مسعود ملائی
4 13980225179404 جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی(نوع مقاله: پژوهشی)
محمدتقی آذرشب
رضا آسوده
5 13980225179426 نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه (2015-2000)(نوع مقاله: پژوهشی)
سید سعید میرترابی حسینی
امید خزایی
6 13980226179435 دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین(نوع مقاله: پژوهشی)
محمدرضا دهشیری
فریده کریمی مهر
7 13990403237937 امکان سنجی همکاری چین و ایران در آسیای مرکزی بر پایه آراء نوواقع گرایی(نوع مقاله: پژوهشی)
ابومحمد عسگرخانی
محمدباقر مکرمی پور
سبحان محمدی
8 13990406237982 بازخوانی تطبیقی جدال های روش شناختی و نتایج راهبردی آن برای علم و دانش سیاسی(نوع مقاله: پژوهشی)
مظفر حسنوند

شماره 7 سال 2 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971105167139 اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه فقهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)(نوع مقاله: پژوهشی)
سید محمد ساداتی نزاد
احسان جعفری فر
2 13971202177744 بررسی و مقایسه سیاست خارجی ایران و ترکیه در مورد تحولات سوریه (ابعاد و رویکردها)(نوع مقاله: پژوهشی)
سعید جهانگیری
ناصر گروسی
3 13971202177745 نقش آمریکا در بحران سوریه با تأکید بر مدل مدیریت بحران مایکل برچر(نوع مقاله: پژوهشی)
امیرهوشنگ میرکوشش
بهادر نوکنده
سید حسین بابایی پهنه کلایی
4 13971224178232 ساختار شکنی گفتمان علمی مدرن حرکتی به سوی مطالعات میان رشته ای با تأکید بر رویکرد پست مدرن(نوع مقاله: پژوهشی)
بهرام سرمست
حامد روشن چشم
5 13980207178959 بررسی و تحلیل نظام سیاستگذاری قومی در ایران (نوع مقاله: پژوهشی)
مقصود رنجبر
مسعود اصلانی
هادی افراسیابی
6 13980801193036 مقایسه شاخصهای عملکرد اقتصادی دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با حسن روحاني(نوع مقاله: پژوهشی)
لیلا خدابخشی
احسان خالدی
رضا آسوده

شماره 6 سال 2 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971028166990 فرصت‌های سیاسی و تاثیر آن در وقوع بحران‌های امنیتی بر پایه نظریه ساختار فرصت سیاسی مک آدام
حامد روشن چشم
مسعود اصلانی
هادی افراسیابی
2 13971028166999 عوامل هم‌گرایی و واگرایی در روابط اقتصادی-سیاسی، هند-چین (2015-2001)
مهدی هدایتی شهیدانی
فاطمه پاک زاد
زهرا پاک زاد
3 13971029167005 بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)
سعید جهانگیری
سید اسدالله اطهری
4 13971104167119 مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه (2016 -2008)
محمدرضا دهشیری
احسان جعفری فر
5 13971109167268 هجمه تروریسم؛ تاوان هویت تحول خواه نظام جمهوری اسلامی ایران
حسن آرایش
سید حسین بابایی پهنه کلایی
فرضعلی سالاری سردری
6 13971124177561 نقش بازی‌های رایانه‌ای در سیاست خارجی آمریکا، پس از واقعه 11 سپتامبر آن
محمدرضا مایلی
محمدعلی مختاری

شماره 5 سال 2 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970816165444 واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه و چالش های پیش روی آن (ابعاد و رویکردها)
سید علیرضا ازغندی
سعید جهانگیری
2 13970816165445 بررسي و تبیین حكمراني شايسته در رویکرد حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران
سید مصطفی ابطحی
حسن آرایش
فرضعلی سالاری سردری
3 13970816165447 تاثیر نوسانات بهای نفت بر سیاستگذاری امنیتی ایران (مطالعه موردی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)
علی محسنی
محمد حاجی ملا علی
4 13970817165459 عوامل موثر بر همگرایی اسرائیل و جمهوری آذربایجان(2017-1991)
عزیز جوانپور هروی
احسان جعفری فر
5 13970817165460 تأثیر برگزیت بر سیاست داخلی و خارجی انگلیس
حمید صالحی
ابوذر نظریان
ناصر نظریان
6 13970817165461 مفهوم انقلاب در دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر(ره)
علی باقری دولت آبادی
سید احمد موسوی

شماره 4 سال 2 بهار 1397
شماره 3 سال 1 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139612091728991059 بررسی و تببین رابطه روسیه و آمریکا بر اساس نظریه نئورئالیسم
مهدی باقی مجرد
سعید وثوقی
شهروز ابراهیمی
2 139612091733491060 بررسی فرايند همگرايي در سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو
محمدتقی آذرشب
مهدی صانعی
3 1396120917402691061 تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در پایداری و پویایی فرآيند تکاملي بيداري اسلامي و تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه
محمدرضا الفی
4 1396120917482291062 دیپلماسی نوین هند و نگرش این کشور به سازمان همکاری شانگهای
محمدجواد قهرمانی
محمدرضا حق شناس
5 1396120917521691063 تحول در مفهوم نظم بین الملل
محمدرضا بهادرخانی
علی اصغر محمدی دارابی
6 1396121515374591178 رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران
حمیدرضا قوام ملکی

شماره 2 سال 1 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139609281472219761 سیاست خاورمیانه ای روسیه پس از انقلاب های عربی: مطالعه موردی سوریه
سید حسن میرفخرائی
2 1396092814134919762 خاستگاه درونی، منطقه ای و فرامنطقه ای بحران ژئوپلیتیکی یمن
سروش امیری
جواد کیانی
3 139609281429419763 بحران سوریه، غرب و استراتژی موازنه ضعف
سعید چهرآزاد
ابوالقاسم طاهری
عقیل صابرورگ
4 1396092815173819764 بررسی دیپلماسی ‌عمومی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی(2016-2000)
عباسقلی عسگریان
علی تاجیک
رحیم نوروزی
5 1396092815272519765 تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای
وحید آرایی
مهرنوش میرزاامرجی
6 1396092815332719766 الزامات امنیت منطقه‌ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه
محمدتقی آذرشب
سید محمدجواد مومنی

شماره 1 سال 1 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139606192012167997 فضای گفتمانی، آرمان ایرانی و حاکمیت آن بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه
دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی
مختار رحیمی
علی قاسمی فرد
2 139606192057458000 جایگاه ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو دوره اردوغان قبل و بعد کودتا
دکتر علیرضا محمدخانی
رسول حسنلو
3 139606192110478001 آثار و پیامدهای حضور و ظهور گروه‌های افراطی در تحولات امنیتی غرب آسیا در بستر جهانی شدن (با تاکید بر داعش)
دکتر محسن دیانت
حامد روشن چشم
4 139606192118188002 تأثیر تحولات منطقه‌ای و دولت رانتیر بر فرهنگ سیاسی مردم عربستان سعودی
دکتر حمید صالحی
حسین نوروزی امیری
5 139606192125458003 تأملی بر استراتژی ایالات‌متحده آمریکا در قبال بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه از منظر حقوق بین‌الملل
جعفر حیدرقلی زاده
دکتر جمال بیگی
6 139606192137318004 تأثیر الحاق گرایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر روابط با ایران
مسعود مطلبی
سید محمدرضا موسوی
ادریس سالاری
7 13980326190150 محدودیت های دارویی ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض استانداردهای حقوق بشر بین المللی
سید علی سادات اخوی
روح اله ملکی عزین آبادی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 13 ( از 13 رکورد)