مقاله


کد مقاله : 13990417238163

عنوان مقاله : آینده پژوهی روابط همگرایانه یا واگرایانه ایالات متحده آمریكا و اتحادیه اروپا تا سال 2030 در مسائل مهم بین الملل

نشریه شماره : 13 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 451

فایل های مقاله : 966 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوذر نظری anazari750@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 پرویز احدی parvizahdi@gmail.com استادیار دکترا
3 محمد یوسفی جویباری sayehsar.yousefi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

منافع ملي جوهره اصلي سياست بين الملل و قدرت نیز ابزار اصلي در نيل به اهداف محسوب مي شود. توجه به روابط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و بررسی مواضع آن ها لازم و ضروری می باشد. در پژوهش حاضر که از لحاظ طرح تحقيق، آينده نگر است، پس از انجام تجزیه و تحلیل های لازم روی مواضع مقامات و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی و انجام تحلیل محتوا، در 3 بخش کلی به 9 عنوان سناریونگاری در رابطه با زمینه های همگرایی و واگرایی دو قدرت بزرگ تا سال 2030 پرداخته شده است. بخش های کلی سناریونگاری شده عبارتند از: تحولات آینده ساختار نظام بین الملل، تروریسم و سلاح های کشتارجمعی، خاورمیانه و روند صلح اعراب و اسراییل. نتایج نشان داد که ابعاد همگرایانه و واگرایانه در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا بستگی به حوزه منافع آن ها دارد. حوزه هایی که دارای منافع مشترک هستند شاهد همگرایی و حوزه هایی که منافعی متعارض دارند، شاهد واگرایی خواهیم بود.