مقاله


کد مقاله : 13981216235845

عنوان مقاله : تأثیر ایدئولوژی بر استراتژی گروه‌های تروریستی در مبارزه با آمریکا؛ مطالعه موردی القاعده(نوع مقاله: پژوهشی)

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 98

فایل های مقاله : 956 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Song Jiangbo thatbahmansong71@gmail.com دانشجو دکترا
2 Wang Zezhuang wangzezhuang@126.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسی ایدئولوژی گروه تروریستی القاعده و تأثیر آن بر استراتژی این گروه در مبارزه با آمریکاست. سؤال اصلی مقاله این است که ایدئولوژی‌های القاعده چه تأثیری بر استراتژی‌هایش در مبارزه با آمریکا دارد؟ در بررسی مختصری از ادبیات موجود آشکار می‌شود که تعداد اندکی از آن‌ها به بررسی ایدئولوژی‌ها و استراتژی‌های گروه تروریستی پرداخته و بیشتر مطالبی که در این زمینه نگاشته شده در مورد ریشه‌های ترور، انگیزه‌های تروریست‌ها، و واکنش ضد تروریستی است. ایدئولوژی القاعده در نوع خود عمیقاً بین المللی است و تلاش می‌کند درگیری‌های منطقه‌ای و محلی را در قالب وسیع‌تری چون جنگ علیه مرتدین و کفّار قرار دهد. استراتژی القاعده به صورت منطقی از ایدئولوژی آن نشأت می‌گیرد در این میان اصلی‌ترین اولویت‌های استراتژیک القاعده بسیج مسلمانان برای یک جهاد جهانی علیه غرب و سرنگون کردن رژیم‌های مرتد به خصوص عربستان صعودی، مصر و پاکستان از اهداف اصلی به شمار می‌رود.