مقاله


کد مقاله : 13981117215253

عنوان مقاله : روابط دوجانبه فرهنگي و اجتماعی ايران و ايالات متحده آمريكا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 22

فایل های مقاله : 936 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسماعیل بایبوردی e_baibordi@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 علیرضا کریمیان karimian.alireza@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نقطه عطف روابط ایران و آمريكا به اوايل قرن نوزدهم بر می‌گردد و به طور كلي روابط دو كشور در اين برهه زماني و حتي تا جنگ دوم جهاني– البته با فراز و نشیب‌هایی- عمدتاً محدود به روابط فرهنگي، مذهبي و بعدها تا حدودي اقتصادي بوده است. تا سال 1320 شمسي (1941 ميلادي) مقامات دستگاه حكومتي آمريكا به علل مختلف و به ويژه تحت تأثیر اعمال سياست مونروئه تمايل چنداني به حضور در ايران ابراز نمی‌کردند اما در اواسط سال 1320 شمسي به دليل ارزیابی‌های جديد آمريكا، اين دولت نفوذش را در ايران هر چه بيشتر می‌کند. از اين برهه تاريخي تا پيروزي انقلاب اسلامي، همكاري متقابل ايران و ايالات متحده تدریجاً به نفوذ گسترده اين كشور در امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منجر می‌شود و از طرفي رژيم ايران هدف‌های توسعه ملي و سياست خارجي خود را به طور رسمي و غير رسمي در پيوند با منافع غرب قرار می‌دهد و گسترش روابط فرهنگی و اجتماعی، از جمله مسائل مهمی می‌شود که در دهه 1340 مورد توجه حاکمیت ایران قرار می‌گیرد و در این دوره نمایندگی و دفاتر فرهنگی ایران در سایر کشورهای خارجی تأسیس می‌شود و در این میان، آمریکا بیش از سایر کشورها، مورد توجه مقامات ایران قرار می‌گیرد. هدف از اين پژوهش معرفي اجمالي فعالیت‌های فرهنگي و اجتماعی ايالات متحده آمريكا در ایران و بالعکس فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در ایالات متحده تا پیروزی انقلاب اسلامي ايران است.