مقاله


کد مقاله : 13980311189873

عنوان مقاله : رقابت چین و آمریکا در دریای جنوبی چین(نوع مقاله: پژوهشی)

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 276

فایل های مقاله : 1/08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین دهشیار h_daheshiar@yahoo.com استاد دکترا
2 مرتضی نجم آبادی Mortezanajm5050@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 رامین بخشی bakhshiramin14@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اقدامات چین در سال‌های اخیر در دریای جنوبی چین و به ویژه رویکرد چین از جمله ساخت و ساز جزیره و ادعاهای مالکیتی وحاکمیت انحصاری منابع باعث ایجاد اختلافاتی در این منطقه شده است. در ابتدا شاید به نظر برسد که دعوا بر سر چند صخره و جزیره می‌باشد ولی واقعیت به گونه دیگری می‌باشد. آمریکا که یک کشور فرا منطقه‌ای می‌باشد، سهمی در این اختلافات ندارد ولی بنا بر دلایلی چون مقابله با خیزش چین و حمایت از متحدان خود در این منطقه حضور فعال دارد. پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن تبیین اهدافی چون اهمیت دریای جنوبی چین، شناخت منافع و دغدغه‌های آمریکا و چین در این دریا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که علت اصلی رقابت چین و آمریکا در دریای جنوبی چین چه می‌باشد؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به پرسش اصلی، مورد سنجش و آزمون قرار می‌گیرد آن است که تلاش‌های چین برای کنترل و حاکمیت انحصاری منابع در منطقه که باعث افزایش قدرت این کشور می‌شود، منجر به مخالفت شدید کشورهای متحد آمریکا و به ضرورت، حضور وسیع‌تر امریکا برای باز توازن چین می‌شود. روش پژوهش حاضر روش توصیفی_تحلیلی می‌باشد و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه‌ای با توجه به شواهد و اسناد و مدارک می‌باشد.