مقاله


کد مقاله : 13980225179404

عنوان مقاله : جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 69

فایل های مقاله : 417 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 دکتر محمدتقی آذرشب m.azarshab@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 رضا آسوده asoudeh_reza@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به رابطه بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله تبیین جایگاه و نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته سیاسی باید هم دولت توسعه گرا و هم جامعه مدنی توسعه گرا وجود داشته باشد، در نهایت پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد که جامعه مدنی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی است.