مقاله


کد مقاله : 13980224179371

عنوان مقاله : راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 62

فایل های مقاله : 914 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا جنیدی r.joneydi@gmail.com استادیار دکترا
2 مسعود ملائی mm.aribad@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ایالات ‌متحده ‌آمریکا در سال‌های اخیر با اعمال فشارهای مضاعف به ‌بهانه وجود شائبه ‌در برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های بی ‌سابقه‌ای را علیه جمهوری ‌اسلامی اعمال کرده است. علاوه بر این، به‌کمک دستگاه‌های تبلیغاتی خود تلاش کرده تا افکار عمومی جهان را نسبت به‌ایران حساس کرده و چهره‌ای جنگ‌ طلب از کشور در ذهن جهانیان تصویر کند. به ‌نظر می‌رسد راه برون‌ رفت از فضای فعلی و خنثی کردن راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک ایالات ‌متحده، بهره‌گیری از مؤلفه‌های مولد قدرت نرم جمهوری ‌اسلامی است. در این راستا می‌توان از «دیپلماسی عمومی» به‌ مثابه ‌ابزار قدرت نرم جمهوری ‌اسلامی جهت «تصویر سازی» مثبت و حقیقی در افکار عمومی جهان بهره برد. به عقیده برخی از نظریه پردازان تنها راه مهار ایران از طریق قدرت نرم آمریکا است که هزینه کمتر و نتیجه بهتر و سریع‌تر می‌دهد. دولت آمریکا در طول تجربه‌خود از عملکرد و ماهیت عقیدتی و فرهنگی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران، به‌این نکته مهم وقوف پیدا کرده است که ماهیت، چیستی، توان و قدرت ایران، بیش از هر چیز معطوف به‌توانمندهای نرم، فرهنگی و ارزشی است. به‌همین جهت این کشور در کنار رویکرد تحریم، تهدید و فشارهای اقتصادی و سیاسی خود به مقابله نرم روی آورده و در پی تضعیف پایه‌های اعتقادی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌عنوان یک راهبرد کلیدی برآمده است.