مقاله


کد مقاله : 13980221179244

عنوان مقاله : نگاه فقهی امام خمينى (ره) به روابط بین الملل

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 74

فایل های مقاله : 690 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد ساداتی نزاد Sadatinejad@yahoo.com استادیار دکترا
2 احسان جعفری فر ehsan_jafari_far@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سید علی ساداتی نژاد Sadatinejaad@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این پژوهش، با استفاده از روش شناسی اجتهادی، متون فقهی امام خمينى(ره) مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا نگاه فقهی امام خمينى(ره) به روابط بین الملل استخراج گردد. بر این اساس، نگاه فقهی این فقیه بزرگ در قالب انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً فرضیه این پژوهش مبنی بر اینكه نگاه فقهی امام خمينى(ره) به روابط بین الملل نیز همچون فقهاء قبل از خود مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی اسلام و كفر حربی می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفت. در عین حال، مشخص شد كه با توجه به شرایط جدید بین المللی، امام خمينى(ره) ضمن تأیید مفهوم ملت- دولت به عنوان یكی از عناصر اصلی بازیگر روابط بین الملل، با نفی ناسیونالیسم و طرح مفهوم وحدت شیعه و سنی و مفهوم امت واحده اسلامی، تلاش نموده تا چالش وارده به مفهوم دار الاسلام را بر طرف نماید. ایشان همچنین با طرح بحث نفی سلطه و سلطه پذیری از كافران، اعتلای اسلام، استكبار ستیزی و استعمار ستیزی و دشمنی با آمریكا و رژیم صهیونیستی تلاش نمود تا مفهوم دار الحرب را نیز بازسازی و در شكل نوین و جدید آن ارائه نماید.