مقاله


کد مقاله : 13971202177745

عنوان مقاله : نقش آمریکا در بحران سوریه با تأکید بر مدل مدیریت بحران مایکل برچر(نوع مقاله: پژوهشی)

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 1665

فایل های مقاله : 1/26 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیرهوشنگ میرکوشش ammirkooshesh@gmail.com استادیار دکترا
2 بهادر نوکنده Bahadornokandeh@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سید حسین بابایی پهنه کلایی shbabaie@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت مناسب استراتژیکی محل منازعه قدرت‌های بزرگ و محل بحران‌ها می‌باشد. موقعیت‌هایی مانند ارتباط با آب‌های آزاد، موقعیت خشکی مناسب ترانزیتی و وجود منابع معدنی و نفتی. قرار داشتن قدرت‌هایی مانند روسیه، ایران، عربستان و اسرائیل، همه این‌ها باعث شد کشور آمریکا به دلایلی که در این مقاله تبین می‌شود به بحران سوریه ورود پیدا کند. این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی اهداف آمریکا در بحران سوریه بر اساس مدل مدیریت بحران مایکل برچر بر اساس علل ایجاد بحران طبق نظریه آشوب گردآوری شده است. در این مقاله پس از بررسی بحران سوریه از منظر مدیریت مایکل برچر متغیرهای مستقل بررسی می‌شود و در ادامه متغیر وابسته به بازیگر که در این مقاله آمریکا می‌باشد تبین می‌شود. به نظر می‌رسد آمریکا در بحران سوریه به دنبال بالابردن ضريب امنيت رژيم اسرائيل، بازنگري سوريه در برقراري روابط راهبردي با ايران، قطع حمايت سوريه از جبهه مقاومت، منافع اقتصادی و رقابت با روسیه می‌باشد که این اهداف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.