مقاله


کد مقاله : 139606192137318004

عنوان مقاله : تأثیر الحاق گرایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر روابط با ایران

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 787

فایل های مقاله : 650 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 دکتر مسعود مطلبی mmtph2006@yahoo.com استادیار دکترا
2 سید محمدرضا موسوی moosaviut@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 ادریس سالاری salari@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

از نظریات مهم در عرصه روابط بین‌الملل نئورئالیسم است که با توجه به ساختار مادی نظام بین‌الملل به تحلیل رفتار کشورها در نظام بین‌الملل می‌پردازد و موازنه قوا را عامل اصلی در این تحلیل می‌داند. اما در بین نورئالیست ها استفان والت به نکته‌ای اشاره می‌کند که در تقابل با موازنه قوا می‌باشد. والت برای اولین بار در مجموعه متفکرین نورئالیست عوامل غیرمادی را در تحلیل رفتار در قالب تهدید مطرح می‌کند. از نظر او افزایش قدرت باید در قالب تهدید متجلی شود و صرف افزایش قدرت به معنای تهدید نیست بلکه تلقی ذهنی از تهدید مهم است و رفتار کشوری را در صورت تلقی از تهدید در قالب استراتژی الحاق گرایی تحلیل می‌کند. برخلاف موازنه قوا و اتحاد کشورهای مختلف برای جلوگیری از تهدید در این رویکرد کشور هدف به الحاق گرایی یا تکیه به قدرت برتر روی می‌آورد. در این پژوهش الحاق گرایی کشورهای حوزه خلیج فارس(شورای همکاری) را به امریکا به عنوان قدرت برتر فرا منطقه‌ای در برابر تلقی که از ایران به عنوان تهدید دارند و تأثیر این راهبرد بر روابط دو طرف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.