جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 13
شماره 13 سال 4
تابستان 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

با توجه به تحولات بین المللی، دیگر دولت ها بازیگران اصلی نظام بین الملل تلقی نمی شوند، علاوه بر دولت ها سایر بازیگران غیر رسمی از جمله دانشگاه ها و سازمان های بین المللی که بنیانی علمی دارند-از جمله سازمان بهداشت جهانی(WHO)- در سیاست گذاری های جهانی اثرگذار می باشند. از جهتی امروزه شاهد تحریم های یک جانبه و چندجانبه علیه کشورهایی چون ایران هستیم و بهره برداری از مکانیسم های بین المللی برای رفع چنین محدودیت هایی بالاخص در وضعیت همه گیریِ جهانی کروناویروس بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که در وضعیتِ پاندمیِ کروناویروس، دولت‌ها ملی عمل می‌کنند اما ویروس مرز نمی‌شناسد لذا اتخاذ یک پلتفرم مبتنی بر همکاری جهانی لازم به نظر می رسد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی محسوب می گردد و از روش کتابخانه ای و با استفاده از رویکردهای مختلف جهت تبیین موضوع استفاده می شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به عمده ترین فرصت ها و چالش هایی که «دیپلماسی علم» در اختیار کشورها قرار می دهد پرداخته شود؛ نهایتا واکاوی چیستی، چرایی و اهمیت دیپلماسی علم و فناوری برای ایجاد و تقویت سیستم‌های سلامت یکپارچه و نیز ظرفیت‌سازی برای آمادگی در مقابل بحران‌ها، دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات بهداشتی با کیفیت، مهمترین هدف این نگاره در نظر گرفته می شود.
سعید چهرآزاد - مریم فخرآبادی - فاطمه بائی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دیپلماسیِ علم و فناوری، تکنوکراسی، سیاستگذاری علوم، دیپلماسی سلامت جهانی، اپیدمی کرونا
منافع ملي جوهره اصلي سياست بين الملل و قدرت نیز ابزار اصلي در نيل به اهداف محسوب مي شود. توجه به روابط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و بررسی مواضع آن ها لازم و ضروری می باشد. در پژوهش حاضر که از لحاظ طرح تحقيق، آينده نگر است، پس از انجام تجزیه و تحلیل های لازم روی مواضع مقامات و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی و انجام تحلیل محتوا، در 3 بخش کلی به 9 عنوان سناریونگاری در رابطه با زمینه های همگرایی و واگرایی دو قدرت بزرگ تا سال 2030 پرداخته شده است. بخش های کلی سناریونگاری شده عبارتند از: تحولات آینده ساختار نظام بین الملل، تروریسم و سلاح های کشتارجمعی، خاورمیانه و روند صلح اعراب و اسراییل. نتایج نشان داد که ابعاد همگرایانه و واگرایانه در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا بستگی به حوزه منافع آن ها دارد. حوزه هایی که دارای منافع مشترک هستند شاهد همگرایی و حوزه هایی که منافعی متعارض دارند، شاهد واگرایی خواهیم بود.
ابوذر نظری - پرویز احدی - محمد یوسفی جویباری
DOI : 0
کلمات کلیدی : اتحادیه اروپا، آمریکا، همگرایی و واگرایی، روابط آتلانتیکی و فرا آتلانتیکی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سید محمدرضا موسوی ( با مشارکت انجمن علمی امنیت بین الملل)
مدیر مسئول :سید محمدرضا موسوی
سردبیر :دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
هیئت تحریریه :
.
دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر علی آدمی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علی باقری دولت آبادی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
دکتر ناصر پورحسن: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت ا... بروجردی
دکتر احمد جانسیز: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان
دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران
.
دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما
دکتر الهام رسولی ثانی آبادی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد
دکتر علیرضا رضایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
دکتر جواد صالحی: دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین: استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
اعضاي هيأت تحريريه بین المللی:
دکتر آرشین ادیب مقدم: استاد علوم سیاسی دانشگاه لندن
دکتر مهران کامروا: استاد علوم سیاسی دانشگاه گروس تاون قطر
دبیر تحریریه: دکتر سعید چهرآزاد
شاپا :۲۵۸۸-۴۵۶۵
شاپا الکترونیکی :2717-0381

نمایه شده