جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 8
شماره 8 سال 3
بهار 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد ونیز یکسان بودن راه ترقی برای آن دو یک اصل اساسی است و بدون شک این به این معناست که به حقوق زنان احترام زیادی گذاشته شده است. از طرفی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذرماه سال 1358 طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضا و الحاق کشورها مفتوح گردیده است در این مقاله به حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان با عطف به دو واژه (تبعیض یا تفاوت) پرداخته می‌شود و محقق علاوه بر ذکر کلیات، مغایرت‌هایی را در این مساله در اسلام و کنوانسیون مذکور عنوان کرده و به تحلیل و بررسی می‌پردازد.
سعید جهانگیری - ناصر گروسی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حقوق زن، اسلام، تفاوت، تبعیض، کنوانسیون رفع تبعیض

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سید محمدرضا موسوی
مدیر مسئول :سید محمدرضا موسوی
سردبیر :دکتر مسعود مطلبی
هیئت تحریریه :
دکتر محمدباقر خرمشاد
دکتر حمید صالحی
دکتر علی دارابی
دکتر مسعود مطلبی
دکتر سید اسداله اطهری
دکتر سید مصطفی ابطحی
دکتر عزیز جوانپور هروی
دکتر میرابراهیم صدیق
دکتر احسان شاکری
شاپا :۲۵۸۸-۴۵۶۵
شاپا الکترونیکی :۲۵۸۸-۴۵۶۵

نمایه شده